آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

ستمکشان

چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 10:03 ب.ظ


از شاعر هلندی: هِنک فان راند وَیک

همه گانیم، با هم اینجا
زندگان و مرده گانیم
یک وجب بیشتر
فاصله مان نیست،
دادگاهی در پیش
زان هیچ گریز ِمان نیست
به یادآر عزیزترین را
که بر لحد نهاده سر
برادر، دوست، پدر
چشمان ات را گو فراتر بین
همه گان را باهم
در یک سرزمین
و بدان:
با هم ایستاده ایم در پیشگاه ِ داور

تا بین ِ نیک و بد، یکی را برگزینیم
ملتی که تن دهد به جور ِ ستمگران
جسم و جان می بازد و بسیار بیش از آن،

آنگاه نور نیز خاموشی می گیرد. 

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">