آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

داد خواست

دوشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 05:27 ب.ظ

از همه سو

از چهار جانب

از آن سو که به ظاهر مه صبحگاه را

ماند سبکخیز و دمدمی

و حتی از آن سوی دیگر که هیچ نیست

نه له له تشنه کامی صحرا

نه درخت و نه پرده ی وهمی از لعنت

خدایان-

از چهار جانب

راه گریز بر بسته است.

درازای زمان را

با پاره ی زنجیر خویش

می سنجم

و ثقل آفتاب را

با گوی سیاه پای بند

در دو کفه می نهم

و عمر

در این تنگنای بی حاصل

چه کاهل می گذرد!

قاضی تقدیر

با من ستمی کرد.

به داوری

میان ما را که خواهد گرفت؟

من همه ی خدایان را لعنت کرده ام

همچنان که مر ا

خدایان.

و در زندانی که از آن امید گریز نیست

بداندیشانه

بی گناه بوده ام.

 شاملو

 

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">