آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

بخت در بازار...

پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 11:06 ق.ظ

جهان بگشتم و سرتابه‌سر به شهر و دیار

نیافتم که فروشند بخت در بازار

زمانه مردِ مصاف است و من ز ساده‌دلی

کنم به جوشنِ تدبیر وهم دفعِ مضار

کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن

که روزگار طبیب است و عافیت بیمار

ز منجنیقِ فلک سنگِ فتنه می‌بارد

تو ابلهانه گریزی در آبگینه حصار...


عرفیِ شیرازی

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">