آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

بدون عنوان !

دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 11:49 ب.ظ

«آنگاه که آدمی زندگی اش را در رنج تباه شدگی چرندیات بیرون زائی 

می بیند که خود را زمامداری، معرفت سیاسی و عدالت انسانی می نامند ...

بسی آرامش بخش است که به گندابها سرک کشید و کثافت را دید که

در خور تمام اینهاست   «.ویکتور هوگو

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">