آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

برنامه شماره ۵۵ گلهای تازه

چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 10:34 ب.ظ

آواز: ایرج

تار: فرهنگ شریف

تنبک: امیر ناصر افتتاح

گوینده:آذر پژوهش

در مایه ی ابوعطا

غزل از حافظ

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد ...

-------------------------------

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">