آنچه اصل است، از دیده پنهان است. آنتوان دوسنت اگزوپری

چون نیک بنگری

جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 11:58 ب.ظ

چون نیک بنگری

 زندگی , آموزگار شگفتی ست   

 با دست مایه ی تجربه های شیرین وخاطره های تلخ

درک عمیق روزهای عذاب , بسی دشوار است

اما در امتداد همین روزگار سخت

به اکسیر قدرت در آمیزی واستقامت آموزی

وتجربه می کنی که به آهنگ هر روز همپای شوی

ودر تقابل آن استوار باشی

چه غم از پیمودن کوته راهی به درد

وکشیدن باری به ناکامی

 ومی آموزی که تمنای تو هرچه به سادگی رو کند

پاداشی , بایسته تر فرا چنگ آری

و آنگه باختن , همیشه گامی دیگر است

به سوی بردن وپیروزی

 ودیگر بار چون به عادت دیرینه

زندگی لب به خنده گشاید

خویشتن را باز می یابی

توانمند تر از پیش وبه دانشی فراخ

از تمامیت بی انتهای خویش

و آنگاه قدر آرام وکام لحظه های خوب را در یابی

به ژرفایی که هرگز نمی شناختی

                                 دونالوین

iqp6mx3prc3j4d4zwuq.mp3" loop="-1">